Vítejte na stránkách obce Obec Slunečná.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Historie obce

První záznamy o obci Slunečná jsou uvedeny v dokumentech z roku 1597. Sama obec je jmenována až roku 1606. Část Slunečné, patřící Horní Libchavě, prodal roku 1611 Jan z Vartemberka Dorotě Berkové, která ji posléze prodala Jindřichu Pencikovi z Penciku. 

Tomu však byla zkonfiskována (po bitvě na Bílé hoře) a roku 1623 ji získal Vilém Vratislav z Mitrovic (velkopřevor maltézkého řádu).

Část Slunečné, patřící k novozámeckému panství, byla zkonfiskována Janu z Vartemberka a prodána Albrechtovi z Valdštejna.

Jeho dcera se v roce 1654 provdala za Rudolfa z Kounice a jejich rod držel tuto část až do 20. století. V roce 1847 bylo na Slunečné skoro 100 domů s čísly popisnými. Byla to obec sklářů, pracujících doma pro Palmeho sklářskou továrnu v Kamenickém Šenově.

Po roce 1960 bylo v obci postaveno mnoho rekreačních objektů.

Snahou obce je zvýšit počet domů trvale obydlených.

Rozvoji obce pomohli značnými finančními dary zdejší rodáci. Roku 1832 ve své závěti odkázal sklářský obchodník Johann Georg Jirschik finanční částku 100 000 piastrů na stavbu kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl postaven v letech 1846 - 1850.

O vnitřní výzdobu kostela se přičinil další zdejší rodák a později obchodník v Praze Wendelín Breitschneader, který koupil mj. oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie. Kostel byl vysvěcen 15. srpna roku 1850 a prvních 30 let patřil k faře v Horní Libchavě. Roku 1880 byla v obci u kostela postavena nová fara, kterou spravoval řád Maltézských rytířů.

Kronikářem obce byl bývalý československý diplomat Ota Netrval (1917-2000). Působil v kabinetu prezidenta T. G. Masaryka, byl v čs. vojenské misi v Koreji roku 1953 a na velvyslanectví ve Švédsku. Po roce 1960 si ve Slunečné koupil chalupu, kde v důchodu zůstal žít.

Budova dnešního obecního úřadu (Čp. 104) je bývalá škola (posl. vyučování r. 1963), postavená v r. 1889 v maurském slohu za finanční podpory místního rodáka Josefa Jirschika. Dnes se v ní nachází 2 byty, obecní knihovna a obecní úřad. V r. 2004 byla v této budově zrekonstruována místnost pro obecní knihovnu a v r. 2005 byla za přispění Krajského úřadu Libereckého kraje zrekonstruována střecha.

Rodný dům Josefa Jirschika (1815 – 1884, Bilbao), obchodníka se sklem, je dnes památkově chráněnou stavbou v osobním vlastnictví místních chalupářů, kteří se spolu s obcí starají o jeho pomník v těsné blízkosti stavení.

Ve Slunečné na hřbitově odpočívá herec Vlastimil Brodský (1920-2002), který si toto místo oblíbil a prožil zde poslední léta svého života.

publikováno: 22. 7. 2023 13:30, OI Developer

Novinky z obce

Náhradní termín svozu popelnic

publikováno: 18. 4. 2024

  • Ladislava Svobodová
  • 185

anotace článku

Vážení spoluobčané,
vzhledem k probíhající rekonstrukci vodovodu v obci, nebyly vyvezeny popelnice v řádném termínu v úseku od točny autobusu směr Kam. Šenov. Zmiňovaný úsek byl pro popeláře neprůjezdný.
Náhradní termín svozu je pátek 19.4.2024.

 Prosíme všechny, aby popelnice umístili  k silnici.

publikováno: 2. 4. 2024

obsah stránky